swimming gala 2008

爭扎左好耐,終於決定今年再參加Swimming Gala,上年停辦了一年 ( 就算有舉辦我都因病不能參與) , 今年我仲搵埋Manning的同事一同參加, 唔駛我咁寂寞嘛.
PA260706PA260716
 
好多謝你地來支持我, 我確實好需要你們的鼓勵, 有些朋友未能出席亦有特登到來同我食lunch, 實在好感動.
PA260749PA260762
 
 
 
 
廣告

對「swimming gala 2008」的一則回應

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

w

連結到 %s